Opfriscursus dinsdagmiddag

Wegens succes geprolongeerd, de opfriscursus. De in de loop van de tijd weggezakte basiskennis kan wel weer een verfje gebruiken, en ook diverse versleten speelgewoontes kunnen eens lekker opgefrist worden.

Op dinsdagmiddag gaan we om de week opfrissen. We beginnen met zes lessen Opfriscursus Bieden, en daarna zes lessen Opfriscursus Afspel.

Cursusinformatie

Opfriscursus Bieden

Zes lessen voor € 55,– op dinsdagmiddag om de week, op 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december en 15 januari 2019.

Het bieden is een van de pijlers van het bridgespel. De opening komt er meestal wel redelijk vlot uit, maar hoe bied je vervolgens verder als er een fit is of juist niet, en hoe geef je aan of je verder wil of juist niet. In zes lessen gaan we hier nader op in.
Aan de orde komen:

 • De opening
 • Het antwoord
 • De herbieding
 • Limietbiedingen
 • Bieden na 1SA via Stayman
 • Bieden na 1SA via Jacoby
Opfriscursus Afspel

Zes lessen voor € 55,– op dinsdagmiddag 29 januari, 12 februari, 5 en 19 maart, en 2 en 16 april
En als je dan in het juiste contract terechtgekomen bent, is het zaak om zo veel mogelijk slagen uit die 26 kaarten te halen die je met dummy samen gedeeld hebt gekregen. In zes lessen gaan we de basis weer eens nader bekijken.
Aan de orde komen:

 • Speelplan SA
 • Speelplan troef
 • Kleurbehandeling
 • Lange kleur vrijtroeven
 • Introeven aan de korte kant
 • De gevaarlijke hand

Als je belangstelling hebt, kun je je opgeven met een mailtje. Zeg er even bij voor welke cursus(sen) dat is voor mij wel zo handig.

© 2018 Bridge Coach Femke website door gebr.nl